Pravila i propisi

Propisi obezbeđuju optimalno zadovoljstvo klijenta. Ulaz i smeštaj u kamp podrazumeva prihvatanje sledećih pravila:

  Vaša poseta kampu počinje na recepciji koja je otvorena svakog dana od 8:00 do 24:00.

  Kamperi su u obavezi da predaju svoje pasoše ili lične karte koje će ostati na recepciji do vremena polaska.

  Parcelu za kampovanje određuje recepcija.

  Polazak bi trebalo da bude do 12:00 pm. U suprotnom, biće vam naplaćen dodatni dan u kampu.

  Zabranjeno je paliti vatru unutar kampa i na plaži. Za kuvanje koristite posebno određene zone u kampu (pitajte na recepciji).

  Održavajte prostor čistim i koristite posebno obezbeđene kante. Poštujte prirodu, ne uništavajte drveće i biljke i ne prosipajte prljavu vodu na biljke.

  Ukoliko treba da uvezete vaše vozilo unutar kampa, brzina ne sme prelaziti 5km/h.

  Nakon 01:00 am nije dozvoljen ulazak, izlazak i kretanje vozila po kampu. Ako se vratite posle 01:00 am, možete parkirati vaše vozilo napolju, na spoljnom parkingu kampa i ući peške.

  Vreme odmora je od 1:00 am do 7:00 am.

  Svaku promenu broja kampera treba odmah prijaviti na recepciji. Svakom novom gostu biće dodatno naplaćeno.

  Šteta koju izazove klijent ili posetilac u objektima ili na opremi u kampu mora biti nadoknađena isključivo s njihove strane.

  Đubre treba odlagati isključivo u kante za smeće, nakon što se zatvori u vreće.

  Kamperi su odgovorni za čišćenje svoje kamp parcele.

  Svaka intervencija – dodavanje koje menja izgled kampa i kamp parcele, kao što su krovne konstrukcije, ograđivanje, skladištenje, roštilj ili bilo koja druga struktura, bez obzira na sastav i materijale, strogo je zabranjena.

  Struja služi isključivo za Osvetljenje – Radio – TV – Frižider. Upotreba klime / električnih šporeta – aparata za kafu – mikrotalasnih rerni je zabranjena. Maksimalna dozvoljena upotreba je 1500W.

  Dozvoljena su samo tradicionalna sredstva za učvršćivanje i obezbeđenje vašeg šatora.

  Svi kamperi s ljubimcima odgovorni su za svoje životinje. Ljubimcima nije dozvoljeno da se kreću bez povodca po kampu i da plivaju na naseljenim stranama plaže.

  Zabranjene su intervencije na našoj komunalnoj mreži npr. vodosnabdevanje, navodnjavanje, struja itd.

  Apsolutno je zabranjena upotreba pneumatskih bacača, bb pištolja i svih vrsta opasnih projektila.

  Kamp neće biti odgovoran za izgubljeni, ukradeni ili oštećeni materijal bilo koje vrste. Kamperi su odgovorni za bezbednost svojih ličnih stvari i dragocenosti.

  Uprava kampa neće snositi odgovornost u slučaju požara, elementarnih nepogoda ili terorističkih napada.

  Uprava zadržava pravo da udalji kampere ili posetioce koji ne poštuju pravila kampa.

  Otkazivanje: Za rezervacije otkazane do 30 dana pre datuma dolaska, biće odobrena refundacija celokupnog iznosa. U slučaju otkazivanja u kraćem vremenskom periodu ili nepojavljivanja, neće biti refundacije.

  Vlasnici ljubimaca koji posećuju kamp poneće sa sobom zdravstveni karton ljubimca koji mora da bude na povodcu i pod nadzorom svojih vlasnika. Vlasnici su u obavezi da sakupljaju izmet ljubimaca. Kamp neće biti odgovoran za pse bez nadzora.


Za dodatna pitanja možete kontaktirati osoblje kampa.