Елафонисос NATURA 2000

Плаж „Симос“ принадлежи към мрежата на NATURA 2000

Елафонисос е богат на флора и фауна, което е потвърдено от включването му в Европейската мрежа за защитени територии от NATURA 2000.
Елафонисос NATURA 2000
Елафонисос NATURA 2000 мочурищата на Строгили и пясъчните дюни на плажа „Симос“ дават подслон на голямо разнообразие от уникални ендемични видове. Пясъчните дюни на плаж „Симос“ са много чувствителни екосистеми, с лек пясъчен субстрат придържан на място от рядка растителност.

Характерните растения, които се намират в Елафонисос са амофилия (Ammophila arenara), агата (Eryngium maritimum ) и  застрашената морска лилия (Pancratium maritimum ). Амофилията може да се намери на върха на пясъчен насип, докато морската лилия разполага с подземна луковица и се появява спорадично в групи от растения. Пясъчните дюни се държат заедно от постоянната растителна обвивка от тревни и дървесни растения, които обогатяват песъчливата почва с органична материя.

Друга област на интерес се намира в предната част на мочурищата на Строгили. Необичайно, кедрови дървета растат на този плаж. Видовете червена хвойна и калифорнийски кипарис са растителност рядка за Средиземноморието. Елафонисос също е обитаван от много разнообразни птици. Храстите и разклонените дървета осигуряват отлични места за гнездене.

Опазване на околната среда

В къмпинг „Симос“ на Елафонисос работи пречиствателна станция за отпадъчни води. В местата за къмпинг има специални кошчета за рециклиране на пластмаса, алуминий, хартия и стъкло. Слънчеви панели се използват за осигуряване на топла вода, както и нощно осветление. Отрязаните клони не се изхвърлят, а се използват за производството на органични торове. Имаме екологична гледна точка и сме избрали да инвестираме в зелен растеж и насърчаваме нашите гости да направят същото.