Zasady i przepisy

Przepisy mają zagwarantować optymalne zadowolenie naszych klientów. Wejście i zakwaterowanie na kempingu jest równoznaczne z Twoją akceptacją poniższych zasad:

  1. Twój pobyt na kempingu rozpoczyna się przy Recepcji, która jest otwarta codziennie od 8.00 do 24.00.
  2. Goście przekazują swoje paszporty lub równoważne dokumenty identyfikacyjne, które pozostają w Recepcji do chwili opuszczenia kempingu po zakończonym pobycie.
  3. Miejsce kempingowe przydzielane jest przez pracownika Recepcji.
  4. Opuszczenie kempingu powinno odbyć się do godz. 12.00. W innym przypadku musisz pokryć koszt kolejnej doby pobytu na campingu.
  5. Rozpalanie ognisk na terenie kempingu i plaży jest zakazane.
  6. W celu gotowania posiłków należy korzystać przeznaczonych do tego celu obszarów. (Zapytaj w Recepcji).
  7. Utrzymuj czystość na całym terenie i używaj rozmieszczonych na kempingu koszy na śmieci. Szanuj przyrodę, nie niszcz drzew ani roślin i nie pozbywaj się brudnej wody podlewając nią rośliny.  
  8. Jeśli to konieczne wprowadź Twój samochód na teren kempingu, pamiętaj jednak, że prędkość nie może przekroczyć 5km/h.
  9. Wjazd i ruch pojazdów na terenie kempingu jest zabroniony po godzinie 01.00. Jeśli wrócić po 01.00, możesz zaparkować samochód na parkingu zewnętrznym i wejść na teren kempingu pieszo. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 1.00 do 7.00.
  10. Każdą zmianę w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości osób przebywających na kempingu należy bezzwłocznie zgłosić w Recepcji. Za każdego dodatkowego gościa obowiązuje dopłata. Wszelkie szkody dotyczące obiektów oraz wyposażenia, dokonane przez gościa lub osoby go odwiedzjące zostają naprawione/ zrekompensowane wyłącznie przez te osoby.
  11. Śmieci należy zawsze wyrzucać w zawiązanych porządnie woreczkach i wyłącznie do śmietników. Goście odpowiadają za utrzymanie czystości na swoim miejscu kempingowym. Jakakolwiek interwencje – wstawianie/ustawianie obiektów powodujących zmianę wyglądu terenu kempingu lub miejsca kempingowego poprzez pokrycie dachu, przechowywanie, grillowanie lub jakiekolwiek inne czynności, są surowo zabronione.
  12. Energia elektryczna służy wyłącznie do celów podłączenia Oświetlenia – Radia – TV- Lodówki. Podłączanie Klimatyzacji / Kuchenki Elektrycznej – Ekspresów do Kawy – Kuchenek Mikrofalowych jest surowo zabronione. Maksymalny pobór mocy wynosi 1500W.
  13. Dozwolone są wyłącznie tradycyjne środki mocowania i wzmacniania konstrukcji namiotu.
  14. Każdy z gości jest odpowiedzialny za swoje zwierzęta. Zwierzętom nie wolno biegać swobodnie po terenie kempingu. Muszą być trzymane na smyczy. Nie wolno wpuszczać zwierząt do wody na zaludnionej części plaży.
  15. Ingerencja w naszą sieć użyteczności publicznej, np. dostawę wody, nawadnianie, elektryczność itp. jest zabroniona.
  16. Całkowicie zabronione jest używanie wyrzutni pneumatycznych, pistoletów BB, wiatrówek oraz wszelkiego rodzaju niebezpiecznych pocisków, kul i nabojów.
  17. Kemping nie odpowiada za jakiekolwiek straty materialne, skradzione lub zniszczone mienie. Goście sami są odpowiedzialni za zabezpieczenie i ochronę swojego dobytku i przedmiotów wartościowych. Zarząd Kempingu nie ponosi odpowiedzialności za pożary, katastrofy i ataki terrorystyczne. Zarząd zastrzega sobie prawo do usunięcia gości lub osób odwiedzających, które nie szanują przepisów obowiązujących na terenie kempingu.
  18. Anulowanie rezerwacji: Rezerwacje anulowane do 30 dni przed planowaną data przyjazdu refundowane są w 100%. W przypadku anulowanie rezerwacji w okresie późniejszym lub niepojawienie się nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.
  19. Właściciele zwierząt, przyjeżdżający z nimi na teren kempingu muszą mieć ze sobą ważną książeczkę zdrowia zwierzęcia. Zwierzęta muszą być prowadzone na smyczy. Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za swoje zwierzęta ioraz za ich dopilnowanie. Obowiązkiem właściciela zwierząt jest też natychmiastowe sprzątnięcie odchodów i nieczystości po swoim pupilu. Kemping nie ponosi odpowiedzialności za niedopilnowane zwierzęta.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, obsługa kempingu chętnie Ci pomoże.