Cene

U kampu Simos, nudimo jedinstveni odmor u blizini plaže Simos, po umerenim cenama, uz visoko kvalitetnu uslugu.

20/04/22 - 31/05/22

Po osobi
Odrasli 8€
Deca 4€
Smeštaj
Mesto za šator (sa strujom) 8€
Mesto za šator (bez struje) 6€
Mesto za kamper/prikolicu 13€
Bell tent 50€
Bungalow for 2 persons 50€
Bungalow for 3 persons 60€
Bungalow for 4 persons 70€
Bungalow for 5 persons 80€
Parking
Automobil 3€
Motor 2€
Dodatne usluge
Iznajmljivanje opreme za kampovanje 10€
Kasno odjavljivanje (osobe) 4€
Kasno odjavljivanje (mesto za šator) 3€
Perionica (6kg) 10€
Vaš odmor neprocenjiv!

01/06/22 - 09/06/22

Po osobi
Odrasli 8€
Deca 4€
Smeštaj
Mesto za šator (sa strujom) 8€
Mesto za šator (bez struje) 6€
Mesto za kamper/prikolicu 11€
Bell tent 60€
Bungalow for 2 persons 60€
Bungalow for 3 persons 70€
Bungalow for 4 persons 80€
Bungalow for 5 persons 90€
Parking
Automobil 3€
Motor 2€
Dodatne usluge
Iznajmljivanje opreme za kampovanje 10€
Kasno odjavljivanje (osobe) 4€
Kasno odjavljivanje (mesto za šator) 5€
Perionica (6kg) 10€
Vaš odmor neprocenjiv!

10/06/22 - 14/06/22

Po osobi
Odrasli 8€
Deca 4€
Smeštaj
Mesto za šator (sa strujom) 10€
Mesto za šator (bez struje) 6€
Mesto za kamper/prikolicu 12€
Bell tent 80€
Bungalow for 2 persons 90€
Bungalow for 3 persons 100€
Bungalow for 4 persons 110€
Bungalow for 5 persons 120€
Parking
Automobil 4€
Motor 3€
Dodatne usluge
Iznajmljivanje opreme za kampovanje 10€
Kasno odjavljivanje (osobe) 4€
Kasno odjavljivanje (mesto za šator) 5€
Perionica (6kg) 10€
Vaš odmor neprocenjiv!

15/06/22 - 30/06/22

Po osobi
Odrasli 8€
Deca 4€
Smeštaj
Mesto za šator (sa strujom) 8€
Mesto za šator (bez struje) 6€
Mesto za kamper/prikolicu 12€
Bell tent 60€
Bungalow for 2 persons 90€
Bungalow for 3 persons 100€
Bungalow for 4 persons 110€
Bungalow for 5 persons 120€
Parking
Automobil 3€
Motor 2€
Dodatne usluge
Iznajmljivanje opreme za kampovanje 10€
Kasno odjavljivanje (osobe) 4€
Kasno odjavljivanje (mesto za šator) 5€
Perionica (6kg) 10€
Vaš odmor neprocenjiv!

01/07/22 - 27/07/22

Po osobi
Odrasli 9€
Deca 5€
Smeštaj
Mesto za šator (sa strujom) 10€
Mesto za šator (bez struje) 6€
Mesto za kamper/prikolicu 14€
Bell tent 90€
Bungalow for 2 persons 110€
Bungalow for 3 persons 120€
Bungalow for 4 persons 130€
Bungalow for 5 persons 140€
Parking
Automobil 4€
Motor 3€
Dodatne usluge
Iznajmljivanje opreme za kampovanje 10€
Kasno odjavljivanje (osobe) 8€
Kasno odjavljivanje (mesto za šator) 10€
Perionica (6kg) 10€
Vaš odmor neprocenjiv!

28/07/22 - 22/08/22

Po osobi
Odrasli 9€
Deca 5€
Smeštaj
Mesto za šator (sa strujom) 12€
Mesto za šator (bez struje) 8€
Mesto za kamper/prikolicu 18€
Bell tent 100€
Bungalow for 2 persons 120€
Bungalow for 3 persons 130€
Bungalow for 4 persons 140€
Bungalow for 5 persons 150€
Parking
Automobil 5€
Motor 3€
Dodatne usluge
Iznajmljivanje opreme za kampovanje 10€
Kasno odjavljivanje (osobe) 8€
Kasno odjavljivanje (mesto za šator) 10€
Perionica (6kg) 10€
Vaš odmor neprocenjiv!

23/08/22 - 05/09/22

Po osobi
Odrasli 9€
Deca 5€
Smeštaj
Mesto za šator (sa strujom) 10€
Mesto za šator (bez struje) 6€
Mesto za kamper/prikolicu 14€
Bell tent 80€
Bungalow for 2 persons 110€
Bungalow for 3 persons 120€
Bungalow for 4 persons 130€
Bungalow for 5 persons 140€
Parking
Automobil 4€
Motor 3€
Dodatne usluge
Iznajmljivanje opreme za kampovanje 10€
Kasno odjavljivanje (osobe) 8€
Kasno odjavljivanje (mesto za šator) 10€
Perionica (6kg) 10€
Vaš odmor neprocenjiv!

06/09/22 - 25/09/22

Po osobi
Odrasli 8€
Deca 4€
Smeštaj
Mesto za šator (sa strujom) 8€
Mesto za šator (bez struje) 6€
Mesto za kamper/prikolicu 12€
Bell tent 60€
Bungalow for 2 persons 80€
Bungalow for 3 persons 90€
Bungalow for 4 persons 100€
Bungalow for 5 persons 110€
Parking
Automobil 3€
Motor 2€
Dodatne usluge
Iznajmljivanje opreme za kampovanje 10€
Kasno odjavljivanje (osobe) 4€
Kasno odjavljivanje (mesto za šator) 5€
Perionica (6kg) 10€
Vaš odmor neprocenjiv!

26/09/22 - 31/10/22

Po osobi
Odrasli 8€
Deca 4€
Smeštaj
Mesto za šator (sa strujom) 8€
Mesto za šator (bez struje) 6€
Mesto za kamper/prikolicu 11€
Bell tent 50€
Bungalow for 2 persons 50€
Bungalow for 3 persons 60€
Bungalow for 4 persons 70€
Bungalow for 5 persons 80€
Parking
Automobil 3€
Motor 2€
Dodatne usluge
Iznajmljivanje opreme za kampovanje 10€
Kasno odjavljivanje (osobe) 4€
Kasno odjavljivanje (mesto za šator) 5€
Perionica (6kg) 10€
Vaš odmor neprocenjiv!

*Kasno odjavljivanje između 12.p.m. i 20.00