Elafonisos NATURA 2000

Plaža Simos pripada mreži NATURA 2000

Elafonisos poseduje spektakularno bogatstvo flore i faune što je i potvrđeno njegovim uključenjem u evropsku mrežu zaštićenih područja NATURA 2000.
Elafonisos NATURA 2000
Močvara Strogyli i peščane dine plaže Simos udomljavaju veliki broj jedinstvenih endemskih vrsta. Peščane dine plaže Simos su veoma osetljivi eko sistemi, s rastresitom peščanom podlogom koja tu ostaje zahvaljujući oskudnoj vegetaciji.

Karakteristične biljke koje se mogu sresti na na Elafonisosu su trava Ammophila (Ammophila arenara), Agatha (Eryngium maritimum) i ugroženi morski ljiljan (Pancratium maritimum). Ammophila se može naći na vrhu peščanog nasipa, dok morski ljiljan ima podzemnu lukovicu i pojavljuje se sporadično, u grupama biljaka.
Peščane dine drži zajedno trajni vegetativni prekrivač od zeljastih i drvenastih biljaka koje obogaćuju peščano tlo organskim materijama.

Još jedna interesantna oblast nalazi se ispred močvare Strogyli. Neuobičajeno, ovde na plaži rastu kedrovi. Vrsta Juniperus Oxycedrus, podvrsta Macrocarpa, tip je vegetacije koji je redak za Mediteran.
Takođe, Elafonisos udomljava veliki broj ptičjih vrsta. Žbunje i šikara obezbeđuju odličnu podlogu za svijanje gnezda.

Zaštita životne sredine

U kampu Simos na Elafonisosu radi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. U objektima kampa postoje specijalne kante za reciklažu plastike, aluminijuma, papira i stakla. Solarni paneli koriste se za obezbeđenje tople vode, kao i za noćno osvetljenje. Isečene grane se ne bacaju, već se koriste za proizvodnju organskog đubriva.
Imamo ekološku perspektivu i odlučili smo da investiramo u ozelenjavanje i podstičemo naše goste da rade isto.