Kamp

Na vaše zadovoljstvo, kamp Simos nudi vam prostrane parcele za postavljanje vaših šatora.

Sve parcele zaštićene su veštačkim ili prirodnim hladom; odvojene su stablima drveća i biljkama, sa strujom i vodom na raspolaganju. Oni koji nemaju svoj šator ne treba da brinu, mogu ga iznajmiti u kampu ili kupiti opremu za kampovanje u mini marketu.

U kampu Simos pobrinuli smo se da sve parcele za šatore ispunjavaju predviđene karakteristike, čime su zadovoljeni najviši zahtevi, po najnižoj ceni.