Τιμές

Στο Simos Camping, σας προσφέρουμε διακοπές δίπλα στην παραλία του Σίμου, σε ασυναγώνιστες τιμές με εκπληκτική ποιότητα υπηρεσιών.

20/04/22 - 31/05/22

Για κάθε άτομο
Ενήλικας 8€
Παιδί 4€
Διαμονή σε
Θέση για σκηνή (με ρεύμα) 8€
Θέση για σκηνή (χωρίς ρεύμα) 6€
Θέση για Camper / Τροχόσπιτο 13€
Bell tent 50€
Bungalow for 2 persons 50€
Bungalow for 3 persons 60€
Bungalow for 4 persons 70€
Bungalow for 5 persons 80€
Parking
Αυτοκίνητο 3€
Μοτοσικλέτα 2€
Extra
Ενοικίαση εξοπλισμού (σκηνή + υπόστρωμα) 10€
Late Checkout (για κάθε άτομο) 4€
Late Checkout (για κάθε θέση) 3€
Πλυντήριο (6 κιλών) 10€
Οι διακοπές σας ανεκτίμητης αξίας!

01/06/22 - 09/06/22

Για κάθε άτομο
Ενήλικας 8€
Παιδί 4€
Διαμονή σε
Θέση για σκηνή (με ρεύμα) 8€
Θέση για σκηνή (χωρίς ρεύμα) 6€
Θέση για Camper / Τροχόσπιτο 11€
Bell tent 60€
Bungalow for 2 persons 60€
Bungalow for 3 persons 70€
Bungalow for 4 persons 80€
Bungalow for 5 persons 90€
Parking
Αυτοκίνητο 3€
Μοτοσικλέτα 2€
Extra
Ενοικίαση εξοπλισμού (σκηνή + υπόστρωμα) 10€
Late Checkout (για κάθε άτομο) 4€
Late Checkout (για κάθε θέση) 5€
Πλυντήριο (6 κιλών) 10€
Οι διακοπές σας ανεκτίμητης αξίας!

10/06/22 - 14/06/22

Για κάθε άτομο
Ενήλικας 8€
Παιδί 4€
Διαμονή σε
Θέση για σκηνή (με ρεύμα) 10€
Θέση για σκηνή (χωρίς ρεύμα) 6€
Θέση για Camper / Τροχόσπιτο 12€
Bell tent 80€
Bungalow for 2 persons 90€
Bungalow for 3 persons 100€
Bungalow for 4 persons 110€
Bungalow for 5 persons 120€
Parking
Αυτοκίνητο 4€
Μοτοσικλέτα 3€
Extra
Ενοικίαση εξοπλισμού (σκηνή + υπόστρωμα) 10€
Late Checkout (για κάθε άτομο) 4€
Late Checkout (για κάθε θέση) 5€
Πλυντήριο (6 κιλών) 10€
Οι διακοπές σας ανεκτίμητης αξίας!

15/06/22 - 30/06/22

Για κάθε άτομο
Ενήλικας 8€
Παιδί 4€
Διαμονή σε
Θέση για σκηνή (με ρεύμα) 8€
Θέση για σκηνή (χωρίς ρεύμα) 6€
Θέση για Camper / Τροχόσπιτο 12€
Bell tent 60€
Bungalow for 2 persons 90€
Bungalow for 3 persons 100€
Bungalow for 4 persons 110€
Bungalow for 5 persons 120€
Parking
Αυτοκίνητο 3€
Μοτοσικλέτα 2€
Extra
Ενοικίαση εξοπλισμού (σκηνή + υπόστρωμα) 10€
Late Checkout (για κάθε άτομο) 4€
Late Checkout (για κάθε θέση) 5€
Πλυντήριο (6 κιλών) 10€
Οι διακοπές σας ανεκτίμητης αξίας!

01/07/22 - 27/07/22

Για κάθε άτομο
Ενήλικας 9€
Παιδί 5€
Διαμονή σε
Θέση για σκηνή (με ρεύμα) 10€
Θέση για σκηνή (χωρίς ρεύμα) 6€
Θέση για Camper / Τροχόσπιτο 14€
Bell tent 90€
Bungalow for 2 persons 110€
Bungalow for 3 persons 120€
Bungalow for 4 persons 130€
Bungalow for 5 persons 140€
Parking
Αυτοκίνητο 4€
Μοτοσικλέτα 3€
Extra
Ενοικίαση εξοπλισμού (σκηνή + υπόστρωμα) 10€
Late Checkout (για κάθε άτομο) 8€
Late Checkout (για κάθε θέση) 10€
Πλυντήριο (6 κιλών) 10€
Οι διακοπές σας ανεκτίμητης αξίας!

28/07/22 - 22/08/22

Για κάθε άτομο
Ενήλικας 9€
Παιδί 5€
Διαμονή σε
Θέση για σκηνή (με ρεύμα) 12€
Θέση για σκηνή (χωρίς ρεύμα) 8€
Θέση για Camper / Τροχόσπιτο 18€
Bell tent 100€
Bungalow for 2 persons 120€
Bungalow for 3 persons 130€
Bungalow for 4 persons 140€
Bungalow for 5 persons 150€
Parking
Αυτοκίνητο 5€
Μοτοσικλέτα 3€
Extra
Ενοικίαση εξοπλισμού (σκηνή + υπόστρωμα) 10€
Late Checkout (για κάθε άτομο) 8€
Late Checkout (για κάθε θέση) 10€
Πλυντήριο (6 κιλών) 10€
Οι διακοπές σας ανεκτίμητης αξίας!

23/08/22 - 05/09/22

Για κάθε άτομο
Ενήλικας 9€
Παιδί 5€
Διαμονή σε
Θέση για σκηνή (με ρεύμα) 10€
Θέση για σκηνή (χωρίς ρεύμα) 6€
Θέση για Camper / Τροχόσπιτο 14€
Bell tent 80€
Bungalow for 2 persons 110€
Bungalow for 3 persons 120€
Bungalow for 4 persons 130€
Bungalow for 5 persons 140€
Parking
Αυτοκίνητο 4€
Μοτοσικλέτα 3€
Extra
Ενοικίαση εξοπλισμού (σκηνή + υπόστρωμα) 10€
Late Checkout (για κάθε άτομο) 8€
Late Checkout (για κάθε θέση) 10€
Πλυντήριο (6 κιλών) 10€
Οι διακοπές σας ανεκτίμητης αξίας!

06/09/22 - 25/09/22

Για κάθε άτομο
Ενήλικας 8€
Παιδί 4€
Διαμονή σε
Θέση για σκηνή (με ρεύμα) 8€
Θέση για σκηνή (χωρίς ρεύμα) 6€
Θέση για Camper / Τροχόσπιτο 12€
Bell tent 60€
Bungalow for 2 persons 80€
Bungalow for 3 persons 90€
Bungalow for 4 persons 100€
Bungalow for 5 persons 110€
Parking
Αυτοκίνητο 3€
Μοτοσικλέτα 2€
Extra
Ενοικίαση εξοπλισμού (σκηνή + υπόστρωμα) 10€
Late Checkout (για κάθε άτομο) 4€
Late Checkout (για κάθε θέση) 5€
Πλυντήριο (6 κιλών) 10€
Οι διακοπές σας ανεκτίμητης αξίας!

26/09/22 - 31/10/22

Για κάθε άτομο
Ενήλικας 8€
Παιδί 4€
Διαμονή σε
Θέση για σκηνή (με ρεύμα) 8€
Θέση για σκηνή (χωρίς ρεύμα) 6€
Θέση για Camper / Τροχόσπιτο 11€
Bell tent 50€
Bungalow for 2 persons 50€
Bungalow for 3 persons 60€
Bungalow for 4 persons 70€
Bungalow for 5 persons 80€
Parking
Αυτοκίνητο 3€
Μοτοσικλέτα 2€
Extra
Ενοικίαση εξοπλισμού (σκηνή + υπόστρωμα) 10€
Late Checkout (για κάθε άτομο) 4€
Late Checkout (για κάθε θέση) 5€
Πλυντήριο (6 κιλών) 10€
Οι διακοπές σας ανεκτίμητης αξίας!

*Η διημέρευση αφορά σε παραμονή σε θέση, από 12:00μμ έως και 20:00, πέραν της προκαθορισμένης διαμονής.